Λαπαροσκοπική αποκατάσταση για Κήλη του Littre (Littre´s hernia)

Λαπαροσκοπική αποκατάσταση για Κήλη του Littre (Littre´s hernia)

Λαπαροσκοπική αποκατάσταση για Κήλη του Littre
Μία σπάνια και επείγουσα κατάσταση

Λαπαροσκοπική αποκατάσταση διενεργήθηκε από τον Χειρουργό Αναστάσιο Εφέογλου και την ομάδα της Β’ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ του ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Φεβρουάριος 2021, | Λάρισα

Εισαγωγή

Η σκωληκοειδής απόφυση ως περιεχόμενο κήλης είναι ένα θέμα που έχει συζητηθεί ευρέως, ενώ η κήλη de Garengeot και Amyand ( μηροκήλη και βουβωνοκήλη με περιεχόμενο την σκωληκοειδή απόφυση ) είναι αρκετά συχνή.
Η Μεκέλιος απόφυση ( Meckel´s Diverticulum ) εμφανίζεται στο 2% περίπου των ανθρώπων και είναι συνήθως ασυμπτωματική. Η μεκέλειος απόφυση είναι μία καλοήθης πάθηση του λεπτού εντέρου. Πρόκειται για εμβρυογενετικό κατάλοιπο, κατά τη διαδικασία σχηματισμού του λεπτού εντέρου. Στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα μικρό τυφλό τμήμα λεπτού εντέρου, που συνήθως δεν δίνει συμπτώματα.
Θα παραθέσουμε, λοιπόν ένα σπάνιο περιστατικό όπου προκλήθηκε μία μήροκήλη με εκκόλπωμα του Meckel. Απ’ όσο γνωρίζουμε, αυτό αποτελεί σπάνιο φαινόμενο και έχουν έως σήμερα καταγραφεί 53 περιστατικά στη διεθνή βιβλιογραφία.

Λαπαροσκοπική αποκατάσταση Κήλης του Littre
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ

Γυναίκα ασθενής 50 ετών, προσέρχεται στο ΤΕΠ λόγω κοιλιακού άλγους αιφνίδιας έναρξης από 48ώρου. Από το ιστορικό η ασθενής αναφέρει επίταση της δυσκοιλιότητας το τελευταίο 3ήμερο.
Στον κλινικο-εργαστηριακό έλεγχο ευρέθη περισφιγμένη μηροκήλη δεξιά. Πραγματοποιήθηκε αξονική τομογραφία κοιλίας από την οποία φάνηκε περίσφιξη τμήματος του λεπτού εντέρου.

Εικόνα 1.
Αξονική τομογραφία , η εγκάρσια λήψη απεικονίζει δεξιά μηροκήλη με εγκλωβισμένο τμήμα έλικας λεπτού εντέρου.
Έντονο οίδημα και θολερότητα συνοδεύουν το περισφιγμένο σπλάχνο.

Η ασθενής οδηγήθηκε την ίδια ημέρα στο χειρουργείο.

Διενεργήθηκε λαπαροσκοπικά υποβοηθούμενη ανοιχτή αποκατάσταση Κήλης του Littre (υβριδική επέμβαση).
Μετά την ανάταξη έγινε διάνοιξη του κηλικού σάκου και εκτομή του εκκολπώματος Meckel εξωσωματικά.
Στη συνέχεια ακολούθησε σύγκλειση του σάκου και πλαστική εξωπεριτοναϊκή αποκατάσταση με πλέγμα της μηροκήλης αφού επανατοποθετήθηκε το λεπτό έντερο στην περιτοναϊκή κοιλότητα.

μετά την ανάταξη αναγνωρίζεται η “στραγγαλισμένη” Μεκέλειος απόφυση.

Εικόνα 2.
Λαπαροσκοπική εικόνα της Μεκέλειου απόφυσης μετά από την ανάταξή της από τον κηλικό σάκο.

Εικόνα 3.
Λαπαροσκοπική εικόνα της Μεκέλειου απόφυσης μετά από την ανάταξή της από τον κηλικό σάκο.

Η μετεγχειρητική πορεία έδειξε ραγδαία βελτίωση χωρίς αξιοσημείωτα ευρήματα υπό αντιβιοτική αγωγή με κεφουροξίμη και μετρονιδαζόλη. Η ασθενής εξήλθε σε καλή γενική κατάσταση 48 ώρες αργότερα.

Προσθήκη σχολίου

IASO Thesalias

Fellow American College of surgeons

elliniki-etairia-koloproktologias

Τηλέφωνο: 6995251881
Φαξ: 2410 59 38 30
8ο χλμ. Π.Ε.Ο Λάρισας- Αθηνών, ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, Εξωτερικό Ιατρείο 23, 41 500, Λάρισα
Μαρίνου Αντίπα 2,412 22 Λάρισα, MY DOCTOR 2ος Όροφος,